Doneren

De Maatschappij van Welstand is geen fondsenwervende organisatie maar een particulier vermogensfonds. Donaties gebeuren in de regel via de overdracht van een vermogen rechtstreeks aan de vereniging of via de oprichting van een Fonds op Naam.

Wanneer een stichting of een persoon (bij leven of bij testament) een schenking van een vermogen doet, kan een Fonds op Naam worden opgericht. Het fonds wordt apart geadministreerd en het geld wordt gebruik voor specifiek benoemde doeleinden, die dienen te vallen binnen de doelstelling van de Maatschappij van Welstand. Van de schenking wordt een notariële akte opgemaakt.

Het instellen van een Fonds op Naam kent verschillende voordelen boven het oprichten van een eigen stichting. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet op zoek naar bestuurders van een stichting en de continuïteit op de langere termijn is beter gewaarborgd. De Maatschappij van Welstand draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de subsidieaanvragen en informeert u jaarlijks over de bestede gelden. 

De Maatschappij kent een aantal Fondsen op Naam.