Schenken

De vereniging Maatschappij van Welstand staat open voor giften, legaten en erfenissen van particulieren en organisaties. Desgewenst kan er een Fonds op Naam worden gevormd.

Particulieren

Het is mogelijk een donatie (in de vorm van een gift, schenking, legaat of erfenis) te doen aan de Maatschappij van Welstand. De donatie kan worden geoormerkt aan één of meer van de volgende subsidiedoeleinden:

Bij grote vermogens is het mogelijk een Fonds op Naam in te stellen. Hierbij kunt u  aanvullende voorwaarden stellen aan de toekenningen uit het fonds, bijvoorbeeld aan een met name genoemd deel van het werk van de Maatschappij van Welstand of een gespecificeerde eigen bestemming, mits dat past bij ons werkterrein.

Organisaties

De Maatschappij van Welstand heeft van verschillende organisaties de vraag gekregen om fondsen te beheren en/of over te nemen. Welstand staat hier positief tegenover. De fondsen worden als Fonds op Naam ondergebracht bij de vereniging. Voor meer informatie kunnen besturen van stichtingen, verenigingen etc. contact opnemen met de Maatschappij van Welstand.

ANBI

De Maatschappij van Welstand is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie over een ANBI, zie de site van de Belastingdienst.

Contact

Voor informatie over schenken kunt u contact opnemen met de Maatschappij van Welstand:

telefoonnummer 033 - 467 10 15
e-mailadres: info@welstand.nl