Studentenpastoraat 2.0: Geloven in studententijd

Rotterdam-Erasmusbrug.jpg
< alle projecten

Rotterdamse kerken beijveren zich voor een nieuwe vorm van Studentenpastoraat ‘nieuwe stijl’ na het emeritaat van de vorige studentenpastor. Van meet af aan is het de intentie om zoveel mogelijk kerken te betrekken bij dit project. Studentenpastoraat is daarmee een verantwoordelijkheid van alle Rotterdamse kerken.

In overleg met studenten, studentenverenigingen en studentenorganisaties zijn plannen verder uitgewerkt. Spil in de beoogde vorm van studentenpastoraat is een coördinator, bruggenbouwer en netwerker. Het inhoudelijke werk zal moeten worden gedaan door de plaatselijke gemeenten, predikanten, voorgangers, werkers en vrijwilligers.

De coördinator verbindt de kerken, stimuleert, enthousiasmeert, prikkelt, helpt en faciliteert hen om met studenten in contact te komen en gezamenlijk activiteiten voor en met studenten te ontplooien in een gezamenlijk netwerk met christelijke studenten-verenigingen en (studenten) organisaties. De coördinator verzorgt de PR en de social media, maar iedere gemeente doet die dingen die bij henzelf passen, brengen eigen passie, visie en identiteit in en doen waar zijzelf goed in zijn.

De bijdrage van de Maatschappij van Welstand is een garantie voor een periode van 3 jaar.