Pioniersplek Zinterest

Zinterest_kleiner formaat.png
< alle projecten

De droom van de gemeente is dat er over drie jaar een beweging is waarin 'jong volwassenen' die zich niet thuis voelen in bestaande kerkstructuren, hun inspiratie en verdieping vinden in een context die bij hen past.

PKN De Dorsvloer

PKN De Dorsvloer is een actieve gemeente, vnl.  voor en door vijftigplussers. Dat houdt in dat met name de wensen en verwachtingen van huidige 'vijftig plus' (betalende en meelevende) kerkleden worden ingewilligd. Daar is een goede basis, activiteiten worden goed bezocht, er zijn vrijwilligers te vinden en mensen nemen anderen mee, waardoor er soms ook weer ‘nieuw bloed’ in de gemeente komt. De wil om in jonge mensen te investeren is er in de gemeente zeker, de kennis, kunde, tijd en vaardigheden zijn in mindere mate aanwezig. Daarnaast is er een angst dat het bestaande verdwijnt en 'ouderen' te weinig aandacht krijgen.

Activiteiten

Eerste stappen zijn al gezet: er zijn losse activiteiten voor deze groepen, er zijn verdiepingsweekenden en kliedervieringen op zondagmiddag en mensen organiseren ook zelf het een en ander. De losse initiatieven worden nu gedragen door jeugd- en pastorale ouderlingen en de wijkpredikant. Men wil graag dat deze losse initiatieven een iets vastere structuur krijgen en door mensen uit de doelgroep zelf (mede)gedragen worden. Zo kan het netwerk continuïteit krijgen en 'gemeenschap' worden.

Er zijn initiatieven vanuit De Dorsvloer die zich goed lenen voor samenwerking/ontmoeting met Zinterest. Zo bezoekt De Dorsvloer jongeren in de jeugdgevangenis De Hartelborgt en werkt mee bij de Voedselbank. Ook is er het initiatief 'Handen uit de mouwen' waarmee men op termijn graag samen wil werken. Zo zijn er initiatieven waar De Dorsvloer en Zinterest samen optrekken, maar in principe staat Zinterest op zichzelf. Het is geen aanhangsel van of voorportaal voor De Dorsvloer. Beide moeten volwaardige gemeenschappen kunnen zijn.