Extra jubileumsubsidies

Maatschappij van Welstand ondersteunt initiatieven die kerken vernieuwen en de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen versterken. Ook zetten wij ons steeds meer in om landbouw te verduurzamen en levensbeschouwelijk onderwijs te bevorderen. Dit jaar bestaat de vereniging 200 jaar, een jubileum!

Extra jubileumsubsidies

Ter gelegenheid van dit jubileum willen wij een extra stimulans geven aan uitdagende projecten met een vitaliserend, innovatief en duurzaam karakter. Drie projecten die het meest veelbelovend zijn, steunen wij langjarig met onze ervaring en kennis, ons netwerk en natuurlijk financieel. Vijf projecten ontvangen een aanmoedigingssubsidie.

Kerken en christelijke organisaties worden van harte uitgenodigd voor 15 augustus een aanvraag in te dienen die bij onze doelstellingen past. 

Meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure, klik hier >>>