Activiteiten rond The Passion

The Passion.png
< alle projecten

In 2016 heeft de uitvoering van The Passion van de Evangelische Omroep in Amersfoort plaatsgevonden.

De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft in nauw overleg met de Raad van Kerken Amersfoort besloten dit media-event aan te grijpen om een aantal activiteiten te organiseren. Voor een deel zijn deze activiteiten specifiek gericht op jongeren tussen 10 en 18 jaar, voor een deel op een breed publiek.

Doel

Doel van de activiteiten is om mensen in de gelegenheid te stellen zich vooraf te oriënteren op inhoud en betekenis van het passion-verhaal of hen na afloop de mogelijkheid te bieden ervaringen uit te wisselen en door te praten over The Passion in de context van de christelijke boodschap.

Middelen

De activiteiten zijn heel divers. Zo worden klassen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en uit het voortgezet onderwijs in een interactief programma bekend gemakt met de achtergrond en de betekenis van The Passion. In samenwerking met BDU uitgevers wordt een magazine gemaakt, dat wordt ingevoegd bij een huis-aan-huis-blad in Amersfoort. Na het evenement worden bijeenkomsten voor gesprek en ontmoeting georganiseerd voor zowel de jongeren als voor het bredere publiek.