Privacy

Hoe gaat ProtestantseFondsen.nl om met uw persoonsgegevens?

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking. Vanaf die datum geldt in de hele EU een en dezelfde privacywetgeving.

De subsidieformulieren van ProtestantseFondsen.nl zijn waar nodig getoetst aan de AVG. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gegeven. Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op.