Over ProtestantseFondsen.nl

ProtestantseFondsen.nl is de subsidie-aanvraagwebsite van de Maatschappij van Welstand.

De vereniging Maatschappij van Welstand beheert een aantal protestantse vermogensfondsen. Per 1 januari 2017 is de structuur van de vereniging vereenvoudigd.

In de loop der jaren zijn de activiteiten van de vereniging uitgebreid met een aantal stichtingen. De doelstellingen van deze stichtingen komen overeen met of sluiten aan bij de doelstelling van de Maatschappij van Welstand. Om die reden is ervoor gekozen om ze niet meer als aparte rechtspersonen te handhaven. Op subsidiegebied betreffen dit de Stichting Bianchi, de Stichting Johanniter Tehuis de Heerenhof, Stichting Jacob van Heusdenfonds en de stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC). De vermogens zijn ondergebracht in een Fonds op Naam.

De vermogensfondsen verstrekken subsidies en leningen op een drietal terreinen, te weten:

  • projecten in en rond de kerk
  • projecten van kerk in de samenleving en
  • hulpverlening aan mensen die leven op of onder het bestaansminimum (via maatschappelijke organisaties).

Snel kijken welke subsidiemogelijkheden u heeft? Ga dan naar de pagina Aanvragen  of gebruik de snelzoeker. 

Snelzoeker:

Verder Mijn keuze staat er niet bij
Kantoorpand Maatschappij van Welstand te Amersfoort