Mijn project past niet in een subsidiecategorie

Bij ProtestantseFondsen.nl kunt u terecht voor subsidie en steun voor: projecten in en rond de kerk, projecten van kerk in de samenleving, en hulpverlening aan cliënten van organisaties voor maatschappelijk werk. Past uw project niet in 1 van deze categorieën?

Het kan zijn dat uw project niet past binnen de doelstellingen van de Maatschappij van Welstand of één van de daaronder vallende Fondsen op Naam. Als het project daar wel binnen past, dan zijn er diverse situaties mogelijk:

  • een deel van uw project komt voor een bijdrage in aanmerking, een ander deel niet
  • we verstrekken geen subsidie maar een lening
  • een individu kan een aanvraag doen, bijvoorbeeld een predikant voor opleiding en coaching
  • en andere.

Subsidie mogelijk voor dit project?

Neem contact met ons op voor advies of uw project in aanmerking kan komen voor subsidie: 

vul in zonder streepjes en spaties