Subsidie aanvragen voor projecten Kerk in de samenleving

but_samenleving.jpg

ProtestantseFondsen.nl steunt kerkelijke en diaconale projecten in Nederland die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming met focus op kwetsbare groepen en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn opvang voor dak- en thuislozen, wijk- en buurtwerk en vakanties voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.

U kunt hier subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op:

  • sociale zorg
  • gemeenschapsvorming met focus op kwetsbare groepen
  • recreatie met zorg.

De subsidie is aanvullend, dus niet de enige of voornaamste bron van financiering. Zij is bedoeld om initiatieven van de grond te krijgen of om vernieuwend werk mogelijk te maken. De subsidie is niet bedoeld als structurele of permanente ondersteuning.

Subsidievoorwaarden

  1. Het project heeft een relatie met een (plaatselijke) kerk
  2. Bij voorkeur levert de plaatselijke kerkelijke gemeenschap een bijdrage, bijvoorbeeld in geld of menskracht
  3. Het project wordt met name uitgevoerd door vrijwilligers
  4. Het project heeft meetbare resultaten
  5. Het project heeft een structureel karakter

Subsidiebedrag

Het toe te kennen subsidiebedrag is maximaal € 12.000 en niet meer dan 10% van het totale benodigde bedrag. Bij meerjarige projecten zijn andere bedragen mogelijk.

Documenten

Bij de subsidieaanvraag voor projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming of recreatie heeft u een aantal documenten nodig om mee te sturen. Wilt u verder met de subsidieaanvraag?

Verder

Gesteunde projecten

Onder andere: