Benodigde documenten bij subsidieaanvraag restauratie

foto_orgel.jpg
Schraarder orgel

Bij de subsidieaanvraag voor restauratie van kerk of orgel heeft u een aantal documenten nodig om mee te sturen. De lijst van documenten is afhankelijk van of u aanvraagt als contactpersoon van een kerk of van een (christelijke) organisatie.

Aanvraag door kerk

Bij de subsidieaanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • Projectplan
 • Projectbegroting en dekkingsplan
 • Laatste jaarrekening, inclusief balans
 • Laatste jaarbegroting
 • Beleidsplan
 • Overzicht van aanvragen bij andere fondsen voor dit project
  Per aanvraag: naam fonds, aangevraagd bedrag en status (in behandeling / toegewezen / afgewezen).    

Heeft u nog een ander document dat u mee wilt sturen? Dat kan. U kunt 1 document extra bij de subsidieaanvraag meesturen.

Documenten digitaal

Heeft u alle documenten digitaal beschikbaar? Dan kunt u nu verder naar het formulier om subsidie aan te vragen.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier staat op een beveiligde site, het aanvraagportaal. 
Vraagt u voor het eerst subsidie aan via ProtestantseFondsen.nl? Registreer u dan eerst als nieuwe aanvrager. 
Als u met uw account inlogt, komt u via deze button Aanvraagformulier direct in het juiste formulier.

Aanvraagformulier

Aanvraag door organisatie

Bij de subsidieaanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • Projectplan
 • Projectbegroting en dekkingsplan
 • Laatste jaarrekening, inclusief balans
 • Laatste jaarbegroting
 • Beleidsplan
 • Recent uittreksel Handelsregister (KvK)
 • Statuten
 • Overzicht van aanvragen bij andere fondsen voor dit project (inclusief afwijzingen).

Documenten digitaal

Heeft u alle documenten digitaal beschikbaar? Dan kunt u nu verder naar het formulier om subsidie aan te vragen.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier staat op een beveiligde site, het aanvraagportaal. 
Vraagt u voor het eerst subsidie aan via ProtestantseFondsen.nl? Registreer u dan eerst als nieuwe aanvrager. 
Als u met uw account inlogt, komt u via deze button Aanvraagformulier direct in het juiste formulier.

Aanvraagformulier