Subsidie aanvragen

Waarvoor kunt u bij ProtestantseFondsen.nl terecht? ProtestantseFondsen.nl is de website van de vereniging Maatschappij van Welstand voor het aanvragen van subsidies. De vereniging beheert een aantal protestantse vermogensfondsen. Wij geven subsidie en steun voor: projecten in en rond de kerk, projecten van kerk in de samenleving, en hulpverlening aan cliënten van organisaties voor maatschappelijk werk.

Wat voor projecten steunen we?

ProtestantseFondsen.nl steunt:

  • Projecten die zich richten op het versterken, vernieuwen of opbouwen van kerkelijke gemeenschappen.
    U kunt hierbij denken aan renovatie en/of restauratie van kerkgebouwen die in gebruik zijn voor de eredienst, of het meefinancieren van door de Protestantse Kerk in Nederland begeleide pioniersplekken. Het is voor kerken en kerkelijke organisaties ook mogelijk een lening aan te vragen.

  • Kerkelijke  en diaconale projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming en recreatie met zorg.
    Voorbeelden hiervan zijn opvang voor dak- en thuislozen, wijk- en buurtwerk en vakanties voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.

  • Hulpverlening aan cliënten van organisaties voor maatschappelijk werk.
    U kunt aanvullende steun vragen voor uw cliënten die leven op of onder het bestaansminimum. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanschaf van aangepaste vervoersmiddelen of vergoeding van medische kosten die niet verzekerd zijn.

Snel uw subsidie vinden

Probeer onze 'snelzoeker': vul in namens welke organisatie u zoekt en waarvoor u een bijdrage zoekt. De snelzoeker leidt u verder. 

Snelzoeker subsidie

Verder Mijn keuze staat er niet bij